Salaojaremontoijan Pikaopas

Miksi salaojaremontteja tehdään?

Jos asut vanhemmassa talossa, olet todennäköisesti pohtinut salaojituksen kuntoa. Tai kenties olet pohtinut kellarin lämmöneristystä tai kuivatusta. Olet saattanut ihmetellä jo vuosia, miksi kellariin kertyy vettä. Moni ei vielä tiedä, että yli 500 000 suomalaisessa talossa salaojat ovat puutteellisesti rakennettu tai käyttöikänsä lopussa. Ennen kuin omaan taloon lähtee harkitsemaan salaojaremonttia, kannattaa tutkia huolella kannattaako ja pitääkö se tehdä. Ja jos pitää niin miten.

1900–luvulla rakennustekniikka on vaihdellut paljon myös salaojien osalta. Putken koko, lujuus ja materiaali on vuosikymmenten aikana vaihtunut tiiliputkista tuplaputkiin, mutta salaojituksen periaate on pysynyt pääsääntöisesti suodattamiseen perustuvana. Koska suodattaminen on väliaikainen ratkaisu, on se yksi pääsyistä, miksi salaojaremontteja tehdään tänä päivänä etenkin savimaahan perustettuihin rakennuksiin. Toinen syy on väärät maa-ainekset perusmuuria vasten ja väärien perusmuurilevyratkaisuiden käyttö. Olemme havainneet, että monessa asunnossa salaojaremontti on jätetty tekemättä, kunnes vahinko on jo sattunut. Siinä vaiheessa salaojaremontti tulee usein valtavan kalliiksi, kun sisäilmaongelmat ja rakenteiden lahoamiset ovat jo todellisuutta. Haastateltuamme asukkaita, he kertovat etteivät tienneet miksi salaojaremontti olisi pitänyt tehdä ja millainen ratkaisu olisi siihen toimiva. Siksi teimme tämän salaojaremontoijan pikaoppaan, jotta sinä välttyisit kalliilta ongelmilta ja osaisit hyvissä ajoin hoitaa salaojituksen kuntoon, mikäli se kohdallasi on tarpeellista.

”Teimme tämän salaojaremontoijan pikaoppaan, jotta sinä välttyisit kalliilta ongelmilta ja osaisit hyvissä ajoin hoitaa salaojituksen kuntoon, mikäli se kohdallasi on tarpeellista.”

Näin onnistut salaojaremontissa:

1. Urakan suunnittelu

Urakan huolellinen ja asiantunteva suunnittelu on keskeisessä roolissa salaojaremontin onnistumisessa. Parhaiten käytännön suunnittelun osaa rakennesuunnittelijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä salaojaremontteihin erikoistunut urakoitsija. Isommissa ja haastavammissa kohteissa on hyvä käyttää ulkopuolista rakennesuunnittelijaa, mutta tässäkin tapauksessa urakoitsijan tulee tarkastaa ja hyväksyä jokainen suunniteltu kohta. Urakoitsijalla on usein paras käytännön tieto erilaisista ratkaisuista. Talon ulkopuolinen kosteudenhallinta koostuu useista eri elementeistä ja kohteesta riippuen niihin on tarjolla eri tyyppisiä ratkaisuja. Kaikki ratkaisut eivät ole parhaita juuri sinun kohteeseesi, sillä parhaan ratkaisun löytämiseksi on tunnettava hyvin remontoitavan rakenteen vanha toteutustapa sekä mitä remontilla tarkkaan ottaen halutaan saavuttaa. Halutaanko lisälämmöneristystä? Saneerataanko kylmäkellaritila ja kosteus halutaan poistumaan? Halutaanko pintavesien rasitusta keventää?

Käydään läpi salaojaremontin eri elementit:

Salaojajärjestelmä

Salaojajärjestelmä on talon anturan alapuolella kulkeva putkisto, jonka tehtävä on pitää pohjaveden taso talon rakenteiden alapuolella hallitulla tasolla. Järjestelmään kuuluu salaojaputkisto, tarkastuskaivot sekä perusvesikaivo. Joissakin tapauksissa salaojajärjestelmään asennetaan pumppaamo, jos vesiä ei voida purkaa järjestelmästä painovoimaisesti purkupaikkaan.

Salaojaputkisto

Salaojaputkeksi tarjotaan tyypillisesti perinteistä 110mm SN8 reikäsalaojaputkea, joko suodatinkankaaseen pussitettuna tai ilman pussitusta. Tätä suodattamiseen perustuvaa järjestelmää tulee huoltaa säännöllisin väliajoin toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Tällaisen järjestelmän käyttöikä on 30–50 vuotta, jos putkistoa on huollettu säännöllisesti. Muussa tapauksessa elinkaari voi olla huomattavasti lyhyempi. Toinen markkinoilla oleva vaihtoehto on hieman arvokkaampi suodetinerottelun sijasta painovoimaerotteluun perustuva TehoDrain -putki. TehoDrain putkea ei pussiteta suodatinkankaaseen eikä siinä ole suodatinreikiä ollenkaan. Toiminta perustuu putken keskellä pystyssä olevaan nousukanavaan ja nousukanavan yläreunassa oleviin jyrsittyihin vedenottoaukkoihin, joiden ansiosta tukkeutumista aiheuttavat maapartikkelit eivät painovoiman vaikutuksesta nouse putkeen. Putkeen eivät pääse myöskään juuret ja sitä ei tarvitse huoltaa. TehoDrain putkea käytetään erityisesti kohteissa, joissa salaojitukselta vaaditaan pitkäikäisyyttä ja toimintavarmuutta. Esimerkiksi rautapitoisessa ja saviperäisessä maassa. Tarkastuskaivot ovat tyypillisesti 315mm halkaisijaltaan olevia muovisia rumpuputkia, joiden kautta järjestelmän toimivuus voidaan tarkastaa ja huoltaa. Tarkastuskaivot asennetaan rakennuksen jokaiselle nurkalle ja pitkille seinille tasaisin välein.  Salaojajärjestelmä puretaan aluksi perusvesikaivoon, johon on usein liitetty myös sadevesijärjestelmä. Perusvesikaivon tehtävä on koota vedet yhteen paikkaan ja estää tulvatilanteissa takaisin salaojajärjestelmään. Takaisinvirtaus estetään kaivon sisälle rakennetulla pallopadotusventtiilillä.

Sadevesijärjestelmä

Sadevesijärjestelmän tehtävä on johtaa kattovedet ja pintavedet koostetusti pois rakennuksen läheisyydestä. Sadevesijärjestelmä toteutetaan syöksytorvien alle asennettavilla sadevesisuppiloilla- tai kaivoilla, pintavesikaivoilla, linjakuivauskouruilla ja 110mm muovisella umpiputkistolla. Sadevesijärjestelmä puretaan tapauskohtaisesti joko perusvesikaivoon tai suoraan avo-ojiin.

Perusmuurilevyt

Perusmuurilevyn tehtävä on estää pintavesien ja maakosteuden pääsy perustuksiin sekä mahdollistaa perusmuurin kuivuminen. Perusmuurilevy voi toimia myös lämmöneristeenä. Lämminkellaritilat: Lämminkellaritiliissa perusmuurilevynä on suositeltavaa käyttää salaojittavaa lämmöneristettä, esimerkiksi Isodräniä tai Fuktisolia. Näissä tapauksissa kellarin ja ulkopuolisen maan väliin saadaan luotua mahdollisimman suuri lämpötilaero, jolloin kastepiste siirtyy perustuksen ulkopuolelle ja sieltä salaojiin. Kylmäkellaritalo tai matalaperustettu kellariton talo: Perusmuurilevynä käytetään nystyräistä muovilevyä – patolevyä. Patolevy mahdollistaa perustuksen kuivumisen ja toimii pystysalaojana, mutta ei anna lisälämmöneristystä. Patolevyn kanssa ei suositella käytettäväksi mitään lämmöneristettä, sillä lämpöeriste lämmittää patolevyn ja perusmuurilevyn välisen ilmatilan ja ehkäisee siten kastepisteen muodostumisen perustuksen ulkopuolelle. Silloin perustus saattaa jäädä kosteaksi.

Kapillaarikatko

Kapillarikatko on perustuksen viereen asennettava rakenne, jonka tehtävänä on estää veden kapillaarinen siirtyminen perustukseen ja veden seisominen perusmuurilevyä vasten. Kapillaarikatko rakennetaan kapillaarisen nousun estävästä maa-aineksesta tai muusta materiaalista. Kapillaarikatkona toimii esimerkiksi 5–16mm salaojasepeli tai Isodrän / Fuktisol -levy.

Routaeristys

Routaeristyksen tehtävä on estää routavauriot talon perustuksissa. Routaeristys asennetaan talon viereen vaakatasoon viettämään hieman perustuksesta pois päin. Routaeristeenä toimii esimerkiksi EPS- tai Finnfoamlevyt.

Purkupaikka

Purkupaikalla tarkoitetaan paikkaa, minne salaoja- ja sadevesijärjestelmistä tuleva vesi ohjataan tontilta. Purkupaikka valitaan aina tapauskohtaisesti. Yleisimpiä purkupaikkoja ovat:

 • Imeytyskenttä tontilla
 • Avo-oja
 • Kaupungin hulevesiverkko
 • 2. Urakoitsijan valinta

  Salaojaremontit ovat rakennuksen arvon kannalta kriittinen ja haastava toimenpide, joten sen toteuttajaksi on syytä valita salaojaremontteihin erikoistunut yritys. Mitä sinun kannattaa ottaa huomioon urakoitsijan valinnassa? Urakoitsija esittämä ratkaisu: Jos ratkaisu on sinun kohteeseen nähden selkeästi virheellinen tai puutteellinen, kannattaa urakoitsija hylätä. Toimivan tavan opettelu sinun kohteesi kohdalla on riskivalinta, vaikka hinta olisikin houkutteleva. Referenssit: Onko urakoitsijalla tuoreita referenssiasiakkaita, kenellä toteutus on ollut kohteeseesi nähden samankaltainen? Pyydä referenssiasiakkaiden yhteystiedot ja ota heihin yhteyttä kysyäksesi toteutuksesta. Yrityksen taloudellinen tilanne: Onko urakoitsijan yhtiö vakavarainen ja onko sillä edellytyksiä pitää huolta lupauksien toteutumisesta ja takuista. Työntekijöiden kokemus salaojaremonttien toteutuksesta: kysy urakoitsijoilta asentajien kokemuksesta. Hinta: halvin hinta ei usein ole edullisin ja halvimman hinnan tarjoajan kanssa kannattaa olla varuillaan. Pienet marginaalit eivät anna varaa mahdollisen virheen korjaamiselle, mikä on todennäköisempää, jos kaikesta on pitänyt tinkiä. Reilusti kallein saattaa myös epäilyttävä kepillä jäätä -kokeilija. Jos rutiinia kyseiseen remonttiin ei ole, kovalla hinnalla sen voi silti kannattavasti opetella. Pyydä referenssejä.

  3. Tarkat sopimukset valitun urakoitsijan kanssa

  Huolehdi, että urakkasopimuksessa ilmenee ainakin seuraavat asiat:

   1. Tarkka erottelu urakan sisällöstä materiaaleineen ja töineen ja mitä urakka ei sisällä
   2. Lisätyöhinnasto
   3. Urakan aikataulu
   4. Urakkasumma arvolisäverollisena
   5. Suunnitelmat urakasta
   6. Tilaajan ja urakoitsijan tiedot

  Taustatarkistus (Luotettava Kumppani)

  1. Takuut materiaaleille ja töille
  2. Tiedot voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta
  3. Sopimusehdot (YSE 1998, MaaRyl)

  4. Aloituskatselmus

  Kun työmaa sovittuna päivänä alkaa, sinun kannattaa olla paikalla vielä sopimassa käytännön asioista. Sovi urakoitsijan kanssa:
 • Käymäläpaikat
 • Työskentelyajat
 • Kulkureitit
 • Kaivantojen suojaukset esteillä
 • Kerro, jos sinulla on pieniä lapsia tai kotieläimiä
 • Ajoneuvojen väliaikaiset säilytyspaikat
 • Nämä sopimalla arkipäiväiset käytännön asiat työmaalla sujuvat mukavasti.

  5. Työmaan suoritus, valvonta ja raportointi

  Työmaa tulee suorittaa alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Työmaa tulee olla valvottu joko urakoitsijan tai ulkopuolisen valvojan toimesta. Isommissa työmaissa tilaaja vastaa ulkopuolisen valvojan hoitamisesta. Pienemmällä omakotitalotyömaalla valvoja voi olla esimerkiksi työnjohtaja.

  Sinun on hyvä saada jatkuvasti raportointia työmaalta sen edistymisestä. Hyvä tapa on perustaa esimerkiksi Whatsapp ryhmä työmaata varten, johon liittyvät urakan kannalta oleelliset henkilöt. Siellä käydään työmaahan liittyvää keskustelua ja sinne toimitetaan jatkuvasti kuvia työmaalta työn etenemisestä. Näin työmaasta jää hyvä kirjallinen ja kuvallinen dokumentaatio talteen, minkä voit liittää myöhemmin osaksi talokirjaa.

  6. Työmaan luovutus ja palautekeskustelu

  Työmaan luovutuksessa työnjohtaja tai joku muu yrityksen edustaja luovuttaa työmaan sinulle joko sellaisenaan tai tietyin ehdoin. Työmaan luovutus on hyvä aikatauluttaa kohteen loppuun juuri ennen kuin koneet ovat lähteneet tontilta. Mikäli jotakin puutteita havaitaan, on ne helppo hoitaa heti kuntoon. Koneiden järjestäminen tontille jälkeenpäin toiselta työmaalta ei välttämättä heti onnistu. Huolehdi, että käytte yrityksen kanssa vielä sopimuksen läpi kohta kohdalta ja kierrätte työmaan sen mukaisesti. Näin varmistutaan, että kaikki sovitut asiat on tehty hyväksytysti. Anna työstä palautetta. Toiminnan kehittämisestä kiinnostunut yritys kerää jatkuvasti palautetta kehitystyötä varten. Hyvä käytäntö on jättää palautelomake heti työmaan alussa sinulle, jolloin voit täyttää siihen kokemuksiasi työmaan aikana.

  Miksi Salaojalinjan salaojaremontti?

  Talon arvo nousee / Tehty salaojaremontti helpottaa talon myyntiä / Parantaa sisäilmaa /
  Kellarikohteissa energiansäästöä / Kuiva piha ja talon perusta / Ei huolta perustusten kunnosta/

  Salaojalinja tapa tehdä salaojaremontti

  • Kuntokartoitus, kaupat ja suunnitelmat

         – kirjallisena

  • Miehet, koneet ja materiaalit tontille

         – sovitusti

  • Toimiva ja kaunis lopputulos

         – takuulla

  Tilaa maksuton salaojatarkastus!

  Tarkastus

  Ammattilaisemme kuvaavat ja analysoivat pihasi ulkopuolisen kosteudenhallintajärjestelmän. Tähän kuuluu salaojajärjestelmän kuvaus, sadevesijärjestelmän tarkastus, pihamaan kallistusten tarkastus sekä järjestelmän purkutavan tarkastus.

  Analysointi

  Analysoimme kuntotarkastuksessa kerätyn tiedon, jonka perusteella saat tarkan käsityksen talosi ulkopuolisen kosteudenhallinnan tilasta. Mikäli puutteita havaitaan, teemme suunnitelman puutteiden korjaamiseksi.

  Raportti

  Tarkastuksen havainnot kirjataan raporttipohjaan, jonka saat tarkastuksen päätteeksi. Asiantuntija käy raportin kanssasi läpi.

  Tilaa salaojatarkastus!